Mimpi Aneh Raja Yaman Tentang Diutusnya Nabi Muhammad

Kisah ini tentang tanda-tanda kenabian (dala’il al-nubuwwah) Nabi Muhammad jauh sebelum beliau dilahirkan. Tanda-tanda kenabian tidak hanya muncul ketika seorang nabi telah terpilih. Salah satunya adalah mimpi seorang Raja Yaman, Rabi’ah bin Nashr. Dalam al-Sirah al-Nabawiyyah li Ibn Hisyam diriwayatkan:

“Imam Ibnu Ishaq berkata: Rabi’ah bin Nasr, seorang Raja Yaman di antara sekian banyak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *